KOSGEB Destekleri Üç Katına Çıkacak

Kosgeb Logo
KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan’ın verdiği bilgilere göre, KOSGEB destekleri kısa vadeli ve finansman odaklı çözümler yerine KOBİ'lerin yönetim becerilerini, üretim kabiliyetlerini ve rekabet güçlerini artıracak alanlara yöneltilmesini sağlayacak.

2009 yılında yapılan bir kanun değişikliği ile görev alanına hizmetler ve ticaret sektörü de dahil edilen KOSGEB, 2012 yılında KOBİ'lere destek amacıyla 422 milyon lira ayırdı. Kurumun faaliyetlerini ve 2012 yılı projelerini DÜNYA'ya anlatan Başkan Mustafa Kaplan, çalışmalarını bağlı kuruluşu oldukları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bakan Nihat Ergün'ün destekleriyle yürüttüklerini söyledi.
 
KOBİ'lerin işsizliğin azaltılması ve yeni iş yaratılması konusunda büyük katkıları bulunduğunun altını çizen Kaplan, görev alanı genişleyen KOSGEB'in proje bazlı erişimi kolay ve esnek destek programlarına geçtiğini bildirdi.
 
Meslek kuruluşlarının projeleri desteklenecek
 
KOSGEB'in yeni destek sistematiğinde yapılan düzenleme ile meslek kuruluşlarının KOBİ'lerin gelişimine yönelik sunacakları projelerin de destekleneceğini ifade eden Mustafa Kaplan, "Bu temel strateji ile KOBİ'lerle ilgili tüm tarafların, özellikle meslek kuruluşlarının imkanlarının da harekete geçirilmesini amaçlıyoruz. Bu kapsamda 2012 yılında da; KOBİ'lerimizin kurumsallaşmaları, dış pazarlara açılmaları, yeni ürün ve hizmetler üretmeleri ve tüm faaliyetlerinde inovatif yaklaşımlar sergilemeleri, işbirliği içinde hareket etmeleri gibi rekabet güçlerini artıracağını düşündüğümüz alanlarda destekler sağlamaya devam edeceğiz" dedi.
 
Kaplan, 2012'de tematik programların uygulanmaya başlanacağını da belirterek, özellikle enerji verimliliği ve uluslararası rekabet gücünün artırılması alanlarına özel destek programları uygulanacağını kaydetti.
 
KOBİ'ler için alternatif finansman kaynaklarının oluşturulması çalışmalarının 2012 yılında da devam edeceğini ifade eden Mustafa Kaplan desteklerin ana eksenini; Ar-Ge ve inovasyon, girişimcilik, işbirliği ve güçbirliği, kurumsal gelişim projeleri, uluslararasılaşma ve kurumsallaşma gibi temel alanların oluşturacağını bildirdi. Kaplan, halen 68 ilde 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla destekleri KOBİ'lere ulaştıran KOSGEB'in 2012 yılı sonuna kadar 81 ilde faaliyet gösterecek şekilde teşkilatlanacakları bilgisini verirken, 2012 yılında 422 milyon lira olan bütçelerinin KOBİ'lere destek amaçlı kullandırılacağını ifade etti.
 
Tematik proje desteği bu yıl genişletilecek
 
Yöresel Kaynağa Destek: KOBİ'lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan Tematik Proje Destek Programı ile makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması ve KOBİ'lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması amaçlanıyor. Destek 2012'de genişletilerek uygulanacak. Bu projede KOBİ'lere 150 bin liraya kadar destek sağlanacak.
 
İMKB'ye giren KOBİ'ye 100 bin lira hibe
 
Mustafa Kaplan'ın verdiği bilgilere göre büyüme potansiyeline sahip KOBİ'lerin İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görmesini sağlamak amacıyla 100 bin liraya kadar hibe desteği sağlanıyor. Çalışmaları 2011 yılı Haziran ayında tamamlanan proje 2012 yılında tüm unsurlarıyla uygulanmaya başlanacak. Yine bu kapsamda KOBİ'lerin TTK'nın yürürlüğe gireceği dönemde tabi olacakları muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uyumlarının sağlanması amacıyla Genel Destek Programı başlığı altında 10 bin liraya kadar Bağımsız Denetim Desteği verilecek.
 
Geçen yıl 50 bin kişi girişimcilik eğitimi aldı
 
KOSGEB'in 2011 yılında uyguladığı eğitim programları hakkında da bilgi veren KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, İŞKUR, belediyeler, meslek kuruluşları ve ticaret-sanayi odaları aracılığıyla geçen yıl bin 389 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programı düzenlendiğini bildirdi. Program kapsamında 50 bine yakın kişiye girişimcilik eğitimi verildiğini söyleyen Kaplan, kısa adı İŞGEM olan işletme kuluçkalarına kuruluş ve işletme dönemlerinde 316 işletmeye verilen destekle 2 bin 975 kişinin istihdamının sağlandığını söyledi.
 
KOSGEB 5 farklı program ile KOBİ'lere desteğini sürdürüyor
 
KOSGEB, istihdamı 250 kişinin altında ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL'yi aşmayan ve 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen, imalatçı, hizmetler ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'leri destekliyor. KOSGEB desteklerinden yararlanabilmek için kurumun internet sayfasındaki veri tabanına kayıt olunması gerekiyor. Kurumun 5 farklı destek programı bulunuyor:
 
KOBİ Destek Programı: İşletmelerin, üretim, yönetim ve organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve benzer alanlarda sunacakları projeleri destekleniyor.
 
Destek miktarı:150 bin liraya kadar ödemesiz destek sağlanıyor. 2011'de verilen destek, 20 milyon 500 bin lira oldu.
 
İşbirliği Güçbirliği Destek Programı: KOBİ'lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması ve KOBİ'ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi amaçlanıyor. En az 5 işletmenin biraraya gelerek işbirliği yapması gerekiyor.
 
Destek miktarı: 250 bin liraya kadar ödemesiz, 500 bin liraya kadar ödemeli olmak üzere toplam 750 bin liraya kadar destek sağlanıyor.
 
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı: Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcileri geliştirmek, teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcileri desteklemek, KOBİ'lerde Ar-Ge bilincini yaygınlaştırmak ve Ar-Ge kapasitesini artırmak amaçlanıyor. 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanıyor. 2011'de verilen destek: 43 milyon 300 bin lira.
 
Genel Desek Programı: KOBİ'lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanmasını, desteklerden daha fazla KOBİ'nin faydalanmasını, KOBİ'lerin rekabet güçlerinin ve düzeylerinin yükseltilmesini hedefleniyor. Destek miktarı: 220 bin liraya kadar destek veriliyor. 2011'de verilen destek: 67 milyon 500 bin lira.
 
Girişimcilik Destek Programı: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi Desteği ve İş Planı Ödülü olmak üzere 4 modülden oluşuyor.
 
Destek miktarı: 27 bin lirası ödemesiz, 70 bin lirası ödemeli olmak üzere 97 bin liraya kadar destek sağlanıyor. 

2011'de verilen destek miktarı: 14 milyon 60 bin 852 lira.” 

Kaynak: http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Haberler.aspx?ref=450